[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]

Spruce wood in many qualities

Vurenhout is een zeer bekende houtsoort die veel wordt toegepast in allerlei producten. De Vuren houten bomen bereiken een hoogte van gemiddeld 35 meter. De rechte cilindervormige takvrije stam is ongeveer 20 cm lang en heeft een diameter van 0,6 – 1,2 ( – 1,8) meter. In Nederland is de naam van de boom fijnspar wat duidelijk afwijkt van de naam van het hout. Tussen kernhout en spint is er geen kleurverschil.
Deze houtsoort is wijd verspreid beschikbaar in Europa en is te krijgen in veel verschillende kwaliteiten. Doordat de variatie in kwaliteit bij Vurenhout groot is zal de kwaliteit in de regel het gebruiksdoel bepalen. Vuren hout wordt in grote hoeveelheden gebruikt in de bouw voor dragende constructies (al of niet gelamineerd) kozijnen, puien, ramen, deuren, trappen, vloeren, binnen- en buitenbetimmeringen, balkhout, kasten, kastplanken, lijstwerk, bekistingen, schuren, heipalen, enz. Vurenhout is te verkrijgen met een FSC® of PEFC™ keurmerk om een duurzame afkomst te garanderen. Andere namen voor Vuren hout zijn o.a. Fichte, Fijnspar, Gran en Picea.

De prijs van Vurenhout en andere houtsoorten hangen sterk af van beschikbaarheid, wisselkoersen, vraag en andere factoren. Voor actuele prijzen bel met ons verkoopteam op +31 547 286 350 of bereik ons via het formulier aan de rechterkant.

Spruce wood is a well-known type of wood that is applied in many different products. The spruce wood trees reach average heights of 35 meters. The straight cylindrical branch-free trunk is about 20 cm long and has a diameter of 0.6 – 1.2 ( – 1.8) meters. In the Netherlands, the name of the tree is Norway spruce, clearly different from the name of the wood. Between the heartwood and the sapwood, there is no difference in colour.
This type of wood is widely available in Europe and is available in many different qualities. Thanks to Spruce wood’s big variation in quality, the quality will normally decide the wood’s purpose. Spruce wood is used in great quantities in the building of sub constructions (either laminated or not), such as frames, steps, windows, doors, staircases, floors, indoor and outdoor buildings, beams, wardrobes, wardrobe planks, chests, shets, piles, etc. Spruce wood is available with an FSC® or PEFC™ quality mark, to guarantee a reliable origin. Other names for spruce wood include Fichte, Norway spruce, Gran and Picea.

The price of Spruce wood and other types of wood is strongly dependant on availability, exchange rates, demand and other factors. For current prices, you can call our sales team on +31 547 286 350 or reach us using the form on the right.

Properties Spruce wood

 Name: Spruce
Alternative names: Abete Rosso, Epicéa, European Spruce, Haselfichte, Kuusi, Rottanne, Sapin Blanc, White Deal
Appearance: Yellowish brown to pale (planed) softwood
Sustainability class: IV / V
Strength class:
Mass kg/m3: Fresh 520 – 1100
Dried 300 – 620
Glue: Good
Bend:
Finishing: Good
Combination with iron: Good
Origin: All over Europe
Extra: This type of wood suits many different purposes, lots of variation in quality
Adaptations: Shoring poles, purlins and square poles.
Alternatives:

Source: Houtvademecum © 2010 Centrum Hout Almere, 10th revised edition

Eigenschappen Vurenhout

 Naam: Vuren
Alternatieve namen: Abete Rosso, Epicéa, European Spruce, Haselfichte, Kuusi, Rottanne, Sapin Blanc, White Deal
Uiterlijk: Geelbruin tot bleek (geschaafd) naaldhout
Duurzaamheidsklasse: IV / V
Sterkteklasse:
Massa kg/m3: Vers 520 – 1100
Gedroogd 300 – 620
Lijmen: Goed
Buigen:
Afwerking: Goed
Combinatie met ijzer: Goed
Herkomst: Heel Europa
Extra: Dit hout is geschikt voor veel doeleinden, veel variatie in kwaliteit
Toepassingen: Beschoeiingspalen, gordingen en vierkante palen
Alternatieven:

Ons verkoopteam helpt graag verder met vragen of het kopen van Vurenhout. Bel ons op +31 547 286 350 of bereik ons via het formulier aan de rechterkant.

bron: Houtvademecum © 2010 Centrum Hout Almere, 10e herziene druk