December is GWW-aanbestedingsmaand!

Regge Hout ziet al jaren een trend in de toename van aanbestedingen in de GWW in de maand december. Met name Nederlandse en Belgische overheden (o.a. gemeentes en waterschappen) vragen in deze periode veel aanbestedingen aan. Het betreft veelal geen specifieke toepassingen, maar de aanbestedingen hebben vooral betrekking op restauratie- en herstelwerkzaamheden van bruggen, kades, steigers en beschoeiingen. Maar ook aan typische decemberthema’s als overstromingsmaatregelen zoals dijkherstel komen aan de orde. Daarnaast vinden ook aanbestedingen plaats voor met name nieuwe damwanden en steigers. In de periode januari t/m maart worden deze aanbestedingen dan uitgevoerd. Vervolgens worden er dan weer aanbestedingen aangevraagd in de maanden april t/m juni.

Regge Hout heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat snelheid en begeleiding al vanaf het ontwikkelingstraject voor de GWW erg belangrijk is. De klant wil graag in korte tijd geïnformeerd worden over de mogelijkheden en advies bij het maken van calculaties. Daarnaast moeten de houtleveranciers beschikken over een grote voorraad alsmede breed assortiment hout om snel en adequaat te kunnen leveren.

Accountmanager Tom Hesselink van Regge Hout hierover: “Een breed assortiment voor grond-, weg- en waterbouwtoepassingen en een eigen productiefaciliteit zijn een oplossing om snel te kunnen leveren. Hierdoor kan het hout bewerkt worden conform de gestelde eisen van de klant. Maar ook direct contact met de klant is belangrijk. Om bijvoorbeeld deskundig advies te kunnen geven over alternatieve houtsoorten. Of om de klant te begeleiden bij het calculeren van de aanbesteding tot het leveren van het eindproduct.”

Meer weten over aanbestedingen? Neem dan contact op met het verkoopteam van Regge Hout.

-
Nieuwsbrief