Excursie International Timber Trade 2014 – Hogeschool Van Hall Larenstein

Op 14 Oktober 2014 vond de jaarlijkse excursie plaats voor ITT studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Regge Hout is dit jaar door maar liefst 10 studenten bezocht. De studenten volgen allen de studie Bos- en Natuurbeheer met als specialisatie; International Timber Trade. Deze studie richt zich op verscheidene aspecten van de (internationale) houthandel.

De dag begon met een introductie over de geschiedenis van Regge Hout, de huidige activiteiten en de toekomstige innovaties. Daarna werd er aandacht besteed aan de markt waarin Regge Hout actief is en de ontwikkelingen die binnen deze branche plaatsvinden. Na de introductie begon de rondleiding door het bedrijf. Een rondgang over de voorraadwerven, de productieomgeving en de bijbehorende kantoorcomplexen, gaf extra inzicht in de operationele activiteiten van Regge Hout. Een mooie gelegenheid om de houtkennis in de praktijk terug te zien.

Aan het einde van de ochtend mochten de studenten zelf aan het werk en stond het onderwerp ‘grading’ op de agenda. Regge Hout gebruikt de NEN-5493 voor het keuren van (sub)tropische hardhout en Europese loofhoutsoorten (NEN-5493 zijn kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen). Tijdens de excursie kregen de studenten de opdracht om bundels Angelim Vermelho en Okan te herstapelen en de kwaliteit te bepalen middels deze NEN-5493 norm. Een goede oefening ter voorbereiding voor het tentamen ‘grading’, waarvoor enkele studenten nu al met vlag en wimpel slaagden.

Het was een geslaagde excursie waarin houtkennis is gedeeld en is opgedaan. De studenten zijn nu nog enthousiaster gemaakt voor een carrière in de internationale houthandel. Zowel de Hogeschool Van Hall Larenstein als Regge Hout hebben deze excursie als zeer positief en waardevol ervaren. En is wat hen betreft voor herhaling vatbaar.

-
Nieuwsbrief