FSC & PEFC certificering 2014

Op 9 juli 2014 was voor Regge Hout weer de jaarlijkse FSC & PEFC Audit. Net als in 2013 werd geen enkele afwijking geconstateerd en hebben de auditoren Regge Hout positief beoordeeld en geconstateerd dat Regge Hout voldoet aan de eisen die FSC & PEFC internationaal stelt. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. Regge Hout is gecertificeerd onder de certificeringscodes CU-COC-008536 en CU-PEFC-008536.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wereldwijd bestaan er veel systemen voor certificering. Van al die systemen zijn de twee bekendste: PEFC™ en FSC®. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council. Overeenkomst van beide systemen is dat zij voor duurzaam bosbeheer zijn en dat zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid alle twee de keurmerken accepteren als bewijs voor duurzaam bosbeheer. Om voor deze certificeringen in aanmerking te komen, moet het Chain-of-Custody systeem van Regge Hout voldoen aan de internationaal afgesproken principes van ‘goed bosbeheer’. Deze principes hebben betrekking op ecologische, economische en sociale aspecten en brengt deze drie in balans. Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus. Dit uitzonderlijke resultaat is te danken aan de inzet van alle medewerker bij Regge Hout. Waarbij ook iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar deel van de Chain-of-Custody binnen de onderneming.

Nieuwe PEFC standaard

PEFC heeft onlangs zijn standaard aangepast met als doel meer in overeenstemming te zijn met de EUTR. Deze nieuwe PEFC standaard is van kracht sinds 24 mei 2013. Vanaf februari 2014 is het gebruiken van deze standaard verplicht. Deze wijzigingen in de nieuwe standaard zijn middels interne trainingen gecommuniceerd en Regge Hout heeft haar procedures hiervoor aangepast.

ISO kwaliteitshandboek

Ondanks dat er geen afwijkingen waren geconstateerd tijdens de audit op 9 juli 2014 heeft Regge Hout het afgelopen jaar niet stil gezeten op het gebied van FSC & PEFC. De FSC & PEFC procedures zijn toegevoegd aan het ISO kwaliteitshandboek van Regge Hout. En hierdoor is FSC & PEFC een onderdeel geworden van ons kwaliteitssysteem. Op deze wijze willen we het hoge niveau van onze bedrijfsvoering voortzetten en borgen. Binnen Regge Hout is iedereen zeer gemotiveerd om deze manier van werken vast te houden zodat dit hoge niveau een vanzelfsprekendheid wordt!

-
Nieuwsbrief