FSC® & PEFC™ certificering 2015

Wereldwijd bestaan er veel systemen voor certificering van hout. Van al die systemen zijn de twee bekendste: the Forest Stewardship Council (FSC®) en the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Beide systemen staan voor duurzaam bosbeheer en zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid accepteren de keurmerken als bewijs voor duurzaam bosbeheer. Om voor deze certificeringen in aanmerking te komen, moet het Chain-of-Custody systeem van de leverancier voldoen aan de internationaal afgesproken principes van ‘goed bosbeheer’. Deze principes hebben betrekking op ecologische, economische en sociale aspecten.

Op 20 juli 2015 vond bij Regge Hout weer de jaarlijkse FSC & PEFC Audit plaats. Net als in de voorgaande jaren werd geen enkele afwijking geconstateerd en hebben de auditoren Regge Hout positief beoordeeld en geconstateerd dat Regge Hout voldoet aan de eisen die FSC® & PEFC™ internationaal stelt. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. Regge Hout is gecertificeerd onder de certificeringscodes CU-COC-008536 en CU-PEFC-008536.

Uiteraard zijn wij weer heel blij met dit resultaat. Het is vooral te danken aan de manier waarop Regge Hout omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen en natuurlijk de inzet van alle medewerkers bij Regge Hout, waarbij iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar deel van de Chain-of-Custody binnen de onderneming.

-
Nieuwsbrief