Regge Hout & ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit tevens kunnen aantonen.

Geen eenvoudige en vanzelfsprekende norm dus. Op 9 september 2014 werd de jaarlijkse ISO audit voor Regge Hout gehouden. Na het bestuderen van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem, de praktijkaudit, alsmede de reacties naar aanleiding van de minor afwijking, kwam de certificatie instelling SKH tot de conclusie dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Regge Hout voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2008 norm.

SKH heeft in oktober een positief advies gegeven voor het voortzetten van de NEN-EN-ISO 9001:2008 certificering. Uiteraard zijn we bij Regge Hout trots op het continueren van deze ISO 9001 norm.

Bekijk het ISO 9001:2008 certificaat van Regge Hout.

-
Nieuwsbrief