De gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Bunschoten, de provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe zijn een samenwerking aangegaan t.b.v. de recreatieve ontwikkeling van de Laakzone. In dit buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, worden meer recreatiemogelijkheden gecreëerd. Denk hierbij aan fiets-, ruiterpaden en kanosteigers. Het behouden en beschermen van het unieke landschap staan bij de aanleg van deze recreatiemogelijkheden voorop.

Een onderdeel van dit project is het zogenoemde werk ‘Kaderverbetering Laak fase 3a’. Dit houdt in dat de watergang ‘Laak’ tussen de Achterhoekerweg en de Nijkerkerweg plaatselijk verbreed wordt. Door de laakverbreding ontstaat er een vaargebied voor recreatie. Naast de verbreding wordt ook de doorstroming van de Laak verbeterd. Naast de verbreding worden de kades verlegd en opgehoogd. Tevens wordt er een oeverbescherming aangebracht. Hierdoor worden de kades en dijken versterkt.

Door de verbreding van de Laak kan de brug bij de Achterhoekerweg geen dienst meer doen. Er wordt een nieuwe brug aangelegd, die circa 75 meter westelijker ligt dan de huidige brug. Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV uit Beerzerveld heeft in combinatie met aannemingsbedrijf HAZ Infra BV uit Hasselt deze opdracht binnen gehaald.In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe wordt er o.a. gewerkt aan het verbreden van de Laak, het verbeteren van de kade, het aanbrengen van nieuwe oeverbeschermingen en steigers. De combinatie Bouwmij en HAZ zijn de samenwerking met Regge Hout aangegaan voor advies t.a.v. dit project en het leveren van gecertificeerd hardhout voor de oeverbescherming. Uiteindelijk is gekozen voor Angelim Vermelho schotten in combinatie met Cloeziana ronde palen. Uiteraard allemaal FSC gecertificeerd hardhout.

Opdrachtgever Waterschap Vallei en veluwe
Houtsoort FSC 100% FSC Cloeziana, FSC Angelim Vermelho
Locatie Bunschoten/Nijkerk