De Koninginnensluis in Nieuwegein is een zogenoemde schutsluis met een dubbele kolk van elk zo’n 120 meter lang. De sluis is gebouwd tussen 1882 en 1886, tijdens de aanleg van het Merwedekanaal, om de nabijgelegen Oude Sluis destijds te ontlasten. Begin 2015 start Ooms Construction in opdracht van Rijkswaterstaat de renovatie van de koninginnensluis om de monumentale Oude sluis zo lang mogelijk te behouden.

Onder deze renovatie valt ook het opnieuw conserveren van de tot de primaire waterkering behorende stalen vloeddeuren. Deze deuren worden hiertoe tijdelijk verwijderd, om ze onder geconditioneerde omstandigheden elders te kunnen conserveren. Om de primaire waterkering gedurende de periode dat de deuren weg zijn in stand te houden, worden de vloeddeuren tijdelijk vervangen door een schotbalkconstructie met kleikist. De schotbalken bestaan uit staalprofielen met houten bekleding.

Ooms Construction uit Scharwoude heeft Regge Hout benaderd om hout te leveren voor deze schotbalken. In overleg met Ooms Construction wordt het hout door Regge Hout gebundeld in kant en klare pakketten om tijd te sparen tijdens de renovatie. Ieder pakket bevatte precies de juiste lengtes om de stalen profielen van de schotbalkconstructie mee te bekleden.

“De samenwerking is goed bevallen. De voorbewerking door Regge Hout heeft ons tijd bespaard bij de uitvoer van het project”, aldus de heer Lakeman van Ooms Construction.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Houtsoort FSC Naaldhout
Locatie Vreeswijk, Nieuwegein