De uitvoering van het project Vechtoevers Ommen zorgt voor meer ruimte voor water. Hierdoor ontstaan ook kansen voor recreatie en natuur. Dankzij dit project worden de rivier de Vecht en het stadscentrum van Ommen bij elkaar betrokken. De noordelijke oever van de Vecht bij Ommen ligt globaal tussen het gebied aan de oostkant van de Hessel Mulertbrug en de Ommer Mars, aan de zijde van Markt. De Vecht wordt hier verbreed, het winterbed wordt verlaagd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. De werkzaamheden voor het verbreden van de Vecht en het verlagen van het winterbed zijn in juni 2014 gestart. Regge Hout heeft voor dit project damwand, gording en hoekpalen geleverd in 100% FSC Azobé, Angelim Vermelho en Okan hout.

Opdrachtgever Gemeente Ommen
Houtsoort FSC 100% Azobé , FSC 100% Angelim Vermelho en FSC 100% Okan hout
Locatie Ommen