Regge Hout richt zich volledig op hout uit bossen waar duurzaam bosbeheer wordt toegepast. Het natuurlijke bos wordt op veel plekken in de wereld bedreigd door het gebrek aan duurzaam bosbeheer. De voornaamste bedreigingen komen voort illegale of onverantwoorde houtkap, ontginning voor de landbouw, aanleg van wegen, mijnbouw en bosbranden. Er komt gelukkig steeds meer nadruk te liggen op duurzaam bosbeheer en het gebruiken van duurzame producten om het milieu te sparen en de natuur te beschermen. Alle producten die Regge Hout levert zijn afkomstig uit gebieden met duurzaam bosbeheer en met een juist handelsketen. Wij toetsen dit door gebruik te maken van non-profit organisaties zoals FSC®, PEFC™ en MVO. Deze instanties kunnen ons verzekeren van de inkoop van de juiste geverifieerde en gecertificeerde producten waardoor wij altijd de meest verantwoorde producten aan onze klanten kunnen aanbieden. Hout is een van de meest duurzame materialen. Het is een vernieuwbare en onuitputtelijke bron mits er duurzaam bosbeheer wordt gedreven. De uitputbare bronnen zoals aardolie en ertsen hebben een veel grotere invloed op het milieu en omgeving en zijn onderhevig aan prijsstijgingen.

Bekijk de beleidsverklaring bevordering duurzaam bosbeheer van Regge Hout.

Bosbeheer voor mens, milieu en natuur

Wij zien duurzaam bosbeheer als een vereiste. Bij het beheer van het bos komen meer zaken kijken dan het beschermen van de bomen. Een bos heeft een cruciale functie op het gebied van mens, natuur en milieu. Een bos is een ecosysteem waarbij zaken als waterhuishouding, bodem, flora en fauna centraal staan. Voor duurzaam bosbeheer zijn al deze zaken even belangrijk en dienen op een duurzame manier beheerd te worden. In veel gevallen heeft het bos ook een sociale functie. Een groot deel van de wereldbevolking is direct of indirect afhankelijk van de bossen en speelt daarmee een belangrijke functie in het onderhoud van vele mensen. Tijdens boswerkzaamheden zijn de arbeidsomstandigheden van de arbeiders net zo belangrijk en staat hun veiligheid voorop.

Zijn er nog vragen over duurzaam bosbeheer.

Vragen over één van onze houtsoorten?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons verkoopteam.    Naam*


    Bedrijfsnaam


    Telefoonnummer *


    E-mailadres *


    Aanvullende informatie