Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Regge Hout hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. MVO komt terug in alle bedrijfsprocessen waarbij de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties wordt afgewogen. Dit is een altijd voortdurend proces waarbij er altijd wordt gestreefd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

MVO geen wet, wel richtlijnen

Een maatschappelijk verantwoord ondernemer gaat verantwoordelijk om met mensen, energie, grondstoffen en milieu. Bijvoorbeeld door aan energiebesparing te doen, afval te scheiden of werkgelegenheid te bieden aan minder validen. MVO is niet vastgelegd in de wet. Wel zijn er diverse (internationale) gedragscodes.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De OESO-richtlijnen zijn ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Voor de Nederlandse overheid zijn dit de belangrijkste MVO-richtlijnen. De OESO-richtlijnen gaan bijvoorbeeld over corruptiebestrijding, milieubewust produceren, voorkomen van kinderarbeid, ongelijke behandeling van man en vrouw, dwangarbeid en uitbuiting. De gedragsregels zijn niet verplicht.

ISO 26000

Verder zijn er ISO 26000-richtlijnen. Dit zijn praktische adviezen over het opzetten en doorvoeren van MVO in een onderneming. De adviezen zijn bruikbaar voor zowel bedrijven, overheden, als maatschappelijke organisaties en vakbonden. ISO 26000-richtlijnen gaan bijvoorbeeld over zuinig omgaan met energie, tegengaan van discriminatie op de werkvloer,en eerlijke informatievoorziening aan consumenten.

Bron: Rijksoverheid

Vragen over één van onze houtsoorten?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons verkoopteam.    Naam*


    Bedrijfsnaam


    Telefoonnummer *


    E-mailadres *


    Aanvullende informatie