Delen op:

Verkoopvoorwaarden Regge Hout

Op al onze offertes en leveranties zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, zoals die laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 40530880.

Bekijk de verkoopvoorwaarden van Regge Hout.